KLEDIJ

Aan al onze lessen zijn vaste uniformen verbonden zodat alle dansers hetzelfde aanhebben. Deze uniformen zijn (enkel) bij ons te verkrijgen tegen democratische prijzen.

Om de lessen zo weinig mogelijk in het gedrang te brengen voorzien we ieder jaar, bij de start van het dansjaar, een verkoopsdag. Daar kan je dan de nodige kledij aankopen.

We verwachten dat de leerlingen steeds in het correcte uniform aanwezig zijn in de les. Schoenen voor de danslessen worden enkel binnen gedragen (je gaat er dus NOOIT mee naar buiten). De haren zijn verzorgd en zitten vast. Korte haren met een haarband, lange haren in een staart of dot. 

Uurwerken en andere juwelen zijn niet toegelatenen dit vooral voor jullie eigen veiligheid.  

LESSEN

Onze lessen werken opbouwend. We verwachten dan ook dat je zo weinig mogelijk lessen mist zodat je voldoende vooruitgang kan boeken. 

Indien je voor of na de les wat moet wachten vragen wij deze tijd rustig en nuttig te gebruiken. Je kan opwarmen, huiswerk maken,boek lezen, rustig praten..... De cafetaria en/of kleedkamers zijn geen speelplaats.